(S) Dotazník k Strategii rozvoje území MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020

Vážení přátelé,

Česká republika vstoupila v roce 2014 do dalšího plánovacího období, v němž má možnost získávat finanční prostředky z Evropské unie. Jedním z plánovaných distributorů finančních prostředků jsou i tzn. Místní akční skupiny. I na území města/obce, kde má sídlo nebo působí váš zájmový spolek, taková MAS působí. Jde o MAS Naděje o.p.s. Ta v současné době zpracovává dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Tento dokument se zpracovává za účelem identifikace zásadních problémových oblastí venkovského regionu Mostecka, Litvínovska a Teplicka, a zároveň k tomu, aby finanční prostředky, které MAS bude mít možnost v novém plánovacím období rozdělovat, mohly být účelně zacíleny právě do nejvíce problémových oblastí.

V rámci sběru dat pro tvorbu tohoto dokumentu je nutné zmapovat i činnost místních zájmových organizací a spolků, neboť jsou důležitou součástí života obce. Považujeme za velmi důležité zjistit názory vás, zástupců těchto organizací na podmínky, které panují v obci, a které ovlivňují činnost vašeho spolku.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o zodpovězení otázek uvedených v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Obsah dotazníku bude využit pouze ve formě souhrnných dat v rámci připravovaného dokumentu a nebude nikde dále zveřejňován.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain @
  This is a required question