LATO biedru pieteikuma forma
Latvijas Transatlantiskajai organizācijai ir biedri, asociētie biedri un goda biedri.
Par LATO biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona. Juridiska persona, kas atbalsta LATO mērķus un darbību var kļūt par asociēto biedru.

Par LATO goda biedru par īpašu ieguldījumu Organizācijas mērķu īstenošanā un darbības atbalstīšanā var kļūt 18 gadus vecumu sasniegusi fiziska persona, kā arī juridiska persona.

Uzņemšanai par LATO biedru fiziska persona ieniedz valdei, pieteikuma anketu, bet juridiska persona - savas pilnvarotās institūcijas lēmuma norakstu un pārstāvja pilnvarojumu. Valde mēneša laikā pēc pieteikuma anketas saņemšanas lemj par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu vai atteikumu uzņemt un par lēmumu paziņo ieniedzējam.

Goda biedrus var iecelt LATO valde ar savu lēmumu pēc ne mazāk nekā demit biedru rakstiska priekšlikuma un ar ieceļamā piekrišanu.
Vārds *
Uzvārds *
Personas kods *
Dzīvesvietas (pasta) adrese *
E-pasta adrese *
Mobilais tālrunis *
Twitter
Mājas lapa / emuārs
Darba/ studiju vieta *
Pabeigtā(s) mācību iestāte(s) *
Kādu organizāciju vai partiju biedrs esat pašlaik?
Motivācija kļūt par LATO biedru *
Ar šo iesniegumu lūdzu uzņemt mani par LATO biedru. Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar LATO statūtiem, atbalstu tajos paustās vērtības, kļūstot par biedru(-i) pildīšu un realizēšu statūtos noteiktos pienākumus un tiesības. Apņemos rīkoties saskaņā ar LATO valdes un pilnsapulces lēmumiem, ar savu rīcību nediskreditēt organizāciju, tās mērķus un uzdevumus. Vēlos regulāri saņemt informāciju par LATO aktivitātēm elektroniskā veidā pa anketā norādīto e-pastu. Atbalstu Latvijas dalību NATO, un ar savu darbību centīšos sekmēt Latvijas pilnvērtīgu un sekmīgu dalību šajā organizācijā! Saskaņā ar LATO Statūtu 15. punktu organizācijas biedrs atzīstams par pilntiesīgi uzņemtu pēc valdes lēmuma pieņemšanas.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.