แบบประเมินความพึงพอใจใน การใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง 

คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม โดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประเทศชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์

รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศดิจิทัล การเข้าใช้ระบบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบยิ่งขึ้น 

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy