Utvärdering av kurs i sentransfereringar Göteborg 2016
Detta är en övergripande utvärdering av kursen i sin helhet. Vi är tacksamma för korta konkreta svar på fritext-frågorna. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten, dina åsikter är mycket värdefulla för framtida kurser!
Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen?
Mycket dåligt
Mycket väl
Uppfylldes de angivna kursmålen avseende teoretiska kunskaper?
Mycket dåligt
Mycket väl
Uppfylldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?
Mycket dåligt
Myclet väl
Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassad till kursens mål och innehåll?
Mycket dåligt
Mycket väl
Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?
Mycket lite
Det mesta
Har kursen givit dig stöd (t ex mtrl och metoder) att förmedla din nyvunna kompetens vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?
Inte alls
Mycket bra stöd
Hur bedömer du kursen som helhet?
Mycket dålig
Mycket bra
Skulle du rekommendera kursen till en kollega i en situation liknande Din?
Inte alls
Ja, absolut
Var det något du saknade i kursen?
Your answer
Var det något i kursen som kunde utgått?
Your answer
Vilka var kursens främsta styrkor?
Your answer
Vilka var kursens svagheter?
Your answer
Har du några förbättringsförslag?
Your answer
Övriga kommentarer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms