แบบประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ THAILAND ROBOFEST JUNIOR 2018 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สถานภาพผู้ตอบ
เพศ *
สถานะ *
ภาพรวมของโครงการ
ระดับความพึงพอใจ *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
แสงสว่างของพื้นที่ในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
พื้นที่ในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
รูปแบบการจัดสนามมีความเหมาะสมกับการแข่งขัน
อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
ที่พักมีความเหมาะสม
ท่านสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงใด
ภาพรวมของกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suankularb Wittayalai Nonthaburi School. Report Abuse - Terms of Service