แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของวิทยาเขตกำแพงแสน
ขอให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน *
เพศ *
อายุ *
Your answer
ส่วนที่ 2: ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านข้อมูลของเว็บไซต์วิทยาเขตกำแพงแสน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลมีการจัดหมวดหมู่ชัดเจน
ข้อมูลตรงกับความสนใจ และความต้องการ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์วิทยาเขตกำแพงแสน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
รูปแบบ และสื่อที่ใช้ประกอบเว็บสวยงาม น่าสนใจ
รูปแบบเว็บทันสมัย
การจัดรูปแบบ (Layout) เว็บมีความชัดเจน ใช้งานง่าย
สามารถเข้าถึงเว็บได้จากทุกอุปกรณ์ (รองรับการแสดงผลทั้ง PC, มือถือ และแท็ปเล็ต)
ภาพรวมความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของวิทยาเขตกำแพงแสน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms