การศึกษาต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนระดับปริญญาโท ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รับสมัคร 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม ของทุกปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
รับสมัคร 1 ธันวาคม – 30 มีนาคม ของทุกปี ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th/

อนึ่ง หากท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูล เพื่อประโยชน์สำหรับท่านในการรับทราบข่าวสารต่อไป

1. กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านสนใจ *
2. ระบุชื่อ-สกุล *
Your answer
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขา *
Your answer
สถาบันที่จบ
Your answer
3. สถานที่ติดต่อได้สะดวก โปรดระบุ *
Required
สถานที่ติดต่อที่บ้านโปรดระบุ
Your answer
สถานที่ติดต่อที่ทำงานโปรดระบุชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่หน่วยงาน
Your answer
4. E-Mail *
Your answer
5. เบอร์ติดต่อ: โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทำงาน
Your answer
6. โปรดระบุช่องทางที่สะดวกในการรับข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1) *
Required
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
7. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms