Kỹ thuật bố cục ảnh từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Lúc 19h00, ngày 15,16,17 tháng 11 năm 2017 tại Giảng đường 5
Báo cáo viên: Giảng viên - Đạo diễn quay phim - Diễn viên Đặng Quốc Việt
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question