Ankieta rekrutacyjna dla szkół

Ankieta ma na celu wyłonienie placówek szkolnych, które wezmą udział w drugiej edycji projektu (2016). Projekt skłania uczestników (gimnazjalistów, nauczycieli) do zdiagnozowania problemów w szkole (wynikających z estetyki, topografii, relacji) i znalezienia rozwiązania tych problemów w drodze współpracy z projektantem i specjalistą do współczesnych technologii.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question