1.แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลเกาะคา( Safety Culture 2018)
วัตถุประสงค์

การประเมินระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย Manchester patient safety framework (MaPSaF) ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ให้ใช้เรียนรู้การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในการเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 3 ของ สรพ. แก่โรงพยาบาลเกาะคา ในปี 2561

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน
1. ปัจจุบันท่านทำงานสังกัดกลุ่มงานใด *
2. ปัจจุบันท่านทำงานประจำแผนกใด *
3.ปัจจุบันท่านตำแหน่งงานใด *
4. เพศ *
5.อายุ *
ใส่ตัวเลขตามจริงเป็นจำนวนเต็ม เช่น 20,25,30
Your answer
6.ประเภทงานที่ปฏิบัติ ณ รพ.เกาะคา *
7.ระยะเวลาปฏิบัติงาน ท่านมีอายุงานกีปี *
ตอบเป็นปีจำนวนเต็ม ex. 1,3,5
Your answer
8.ลักษณะการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน *
ตอนที่ 2 คำถามวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture
เลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด จำนวน 10 ข้อ
Question 1 :
Question 1 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 1
Question 2
Question 2 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 2
Question 3
Question 3 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 3
Question 4
Question 4 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 4
Question 5
Question 5 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 5
Question 6
Question 6 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 6
Question 7
Question 7 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 7
Question 8
Question 8 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 8
Question 9
Question 9 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 9
Question 10
Question 10 : จงเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
A
B
C
D
E
Question 10
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลเกาะคา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service