УПИТНИК ЗА УЧЕСНИКЕ СЕМИНАРА „Коришћење сервиса Гугл за образовне институције на домену школе“

Овај упитник је на бази упитника за акредитоване семинаре са линка http://goo.gl/eW3Yi
Упитник је анониман.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. Дефинисани циљеви семинара су остварени
  2. Теме/садржаји предвиђени програмом су реализовани
  3. Методе, технике и облици рада примењени на семинару обезбеђују учење учесника
  4. У реализацији семинара узимају се у обзир претходна знања и искуства учесника
  5. Семинар је одржан према предвиђеној сатници
  6. Похађање овог семинара помоћи ће ми да унапредим сопствени рад
  7. Начин излагања водитеља је јасан и разумљив
  8. Водитељи семинара дају повратне информације на питања учесника
  9. Услови за рад (простор, техничка подршка) су омогућили успешну реализацију семинара
  10. Целокупна организација је допринелa успешној реализацији семинара
  Please enter one response per row
  This is a required question