Ερωτηματολόγιο ταξιδιωτικής συμπεριφοράς
Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου My - TRAC (CORDIS ID: 777640) και αποσκοπεί στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές κινητικότητας που σχετίζονται με το μέσο μεταφοράς, το χρόνο αναχώρησης και την ακολουθούμενη διαδρομή. Για τους σκοπούς της έρευνας, δεν απαιτούνται προσωπικά στοιχεία. Κάθε απάντηση θα αντιμετωπιστεί εμπιστευτικά και θα συγκεντρωθεί με όλες τις άλλες απαντήσεις.
Α. Προφίλ κινητικότητας
1. Ποιος είναι ο συνήθης σκοπός των καθημερινών σας διαδρομών; *
2. Πόσες διαδρομές πραγματοποιείτε (με όλα τα μέσα) για τους παρακάτω σκοπούς κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας; *
0
<5
5-10
10-15
>15
Επαγγελματικός
Εκπαιδευτικός
Προσωπικός (ιατρικός, οικογενειακός, οικιακά, ψώνια)
Αναψυχή
3. Ποιο είναι το βασικό μέσο μετακίνησής σας για το συνήθη σκοπό ταξιδιού σας; *
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε πολλά μέσα κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, παρακαλώ επιλέξτε το μέσο με το οποίο πραγματοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.
4. Πόσες μετεπιβιβάσεις πρέπει να πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης διαδρομής σας; *
Your answer
5. Μεταφέρετε συνήθως εξοπλισμό / εργαλεία (σακίδιο, ποδήλατο, λάπτοπ) μαζί σας; *
6. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες έχετε χρησιμοποιήσει ή σκεφτόσαστε να χρησιμοποιήσετε για το συνηθισμένο σας ταξίδι; *
Required
7. Πόσα ξοδεύετε για τις μετακινήσεις σας ανά εβδομάδα; *
8. Διαθέτετε κάρτα διαδρομών για τα ΜΜΜ; *
9. Περιγράψτε την ευελιξία του ωραρίου εργασίας σας: *
10. Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια των καθημερινών σας ταξιδιών; *
Καθόλου χαρούμενος
Πολύ χαρούμενος
11. Πόσο ανεκτικοί είστε στις αλλαγές των συνθηκών του δικτύου και των υπηρεσιών (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, εμφάνιση απρόοπτου συμβάντος); *
Απαντήστε σε μια κλίμακα 1-5, όπου 1=μη ανεκτικοί και 5=πολύ ανεκτικοί.
μη ανεκτικοί
πολύ ανεκτικοί
12. Πόσο πιθανή θεωρείτε την εμφάνιση οποιουδήποτε μη αναμενόμενου συμβάντος (κλειστοί δρόμοι, απεργία, βλάβη οχήματος, κ.ά.) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας; *
Απαντήστε σε μια κλίμακα 1-5, όπου 1=καθόλου πιθανό και 5=πολύ πιθανό.
καθόλου πιθανό
πολύ πιθανό
Β1. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μέσου
13. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς για την επιλογή του συνηθισμένου μέσου μετακίνησής σας; *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τη σημασία του κάθε παράγοντα σε μια κλίμακα 5 σημείων, από καθόλου σημαντικό έως εξαιρετικά σημαντικό
Καθόλου σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Εξαιρετικά σημαντικό
Κόστος
Χρόνος ταξιδιού
Αξιοπιστία
Καθαριότητα και Άνεση
Ευελιξία
Διαθεσιμότητα
Ασφάλεια (έναντι ατυχήματος)
Προστασία (από επιθέσεις, απειλές)
Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
Δραστηριότητες εντός του μέσου
Προσβασιμότητα
Καιρικές συνθήκες
Διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης
Β2. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της διαδρομής
14. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς για την επιλογή της συνηθισμένης διαδρομής σας; *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τη σημασία του κάθε παράγοντα σε μια κλίμακα 5 σημείων, από καθόλου σημαντικό έως εξαιρετικά σημαντικό.
Καθόλου σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Εξαιρετικά σημαντικό
Χρόνος ταξιδιού
Κόστος
Αριθμός μετεπιβιβάσεων
Συνωστισμός
Συνθήκες δικτύου (κυκλοφοριακή συμφόρηση, απρόοπτο συμβάν κ.ά.)
Β3. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του χρόνου αναχώρησης
15. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε σημαντικούς για την επιλογή του χρόνου αναχώρησης; *
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τη σημασία του κάθε παράγοντα σε μια κλίμακα 5 σημείων, από καθόλου σημαντικό έως εξαιρετικά σημαντικό.
Καθόλου σημαντικό
Λίγο σημαντικό
Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Εξαιρετικά σημαντικό
Χρόνος ταξιδιού
Κόστος
Αριθμός μετεπιβιβάσεων
Επιλογή μέσου
Γ. Αξιολόγηση του μέσου μετακίνησης από το χρήστη
16. Παρακαλείσθε να αξιολογήσετε καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του συνηθισμένου μέσου μεταφοράς σας, σε κλίμακα 1 - 5, από χαμηλή έως υψηλή. *
1 (χαμηλή)
2
3
4
5 (υψηλή)
Ευελιξία: Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές των συνθηκών του δικτύου
Αξιοπιστία: Τήρηση των προκαθορισμένων χρόνων άφιξης / αναχώρησης και της προκαθορισμένης συχνότητας
Διαθεσιμότητα: Το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε και όπου χρειάζεται
Ασφάλεια: Εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και υγείας έναντι ατυχήματος
Προστασία: Η ιδιότητα του μέσου να εγγυάται ότι ο ταξιδιώτης δε θα πεσει θύμα οποιασδήποτε μορφής επίθεσης
Προσβασιμότητα: Ευκολία χρήσης από όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων χρηστών της οδού (ηλικιωμένους, παιδιά, ΑΜΚ)
Άνεση: Η ιδιότητα του μέσου να προσφέρει ένα βολικό και ξεκούραστο ταξίδι
Δ. Προσωπικές Πληροφορίες
17. Φύλο: *
18. Ηλικία: *
19. Επιλέξτε το συνολικό ετήσιο προσωπικό σας εισόδημα: *
20. Επιλέξτε το επάγγελμά σας: *
21. Αριθμός μελών νοικοκυριού: *
Your answer
22. Σε πόσα από τα παρακάτω οχήματα έχετε πρόσβαση ή έχετε στην κατοχή σας? *
Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό των οχημάτων για κάθε κατηγορία.
0
1
2
3
4
>4
Αυτοκίνητο
Μοτοσικλέτα
Ποδήλατο
23. Επιλέξτε την περιοχή κατοικίας σας: *
24. Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητά σας; *
25. Αν ναι, ποια από τα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτιμάτε να χρησιμοποιείτε; *
Required
26. Είστε διατεθειμένος να μοιραστείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας και τις δραστηριότητες που πραγματοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (check-in, δημοσιεύσεις, κτλ.) προκειμένου να λαμβάνετε προσωποποιημένες προτάσεις και υπηρεσίες; *
27. Αξιολογείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Tripadvisor, Google, κ.ά) τα μέρη που έχετε επισκεφθεί ; *
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος My-TRAC θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος των καθημερινών σας ταξιδιών, ο οποίος θα αναγνωρίζει τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και θα σας παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες. Η λειτουργικότητα και η χρησιμότητα της εφαρμογής θα αξιολογηθεί μέσω πιλότων που θα πραγματοποιηθούν στο δίκτυο της Αθήνας. Θα θέλατε να ενημερώνεστε για την πορεία της έρευνας, το προϊόν ή/και να συμμετέχετε στη διαδικασία των πιλότων;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms