Frågor
1. Hur mycket hushållsavfall skapar en person i genomsnitt under 1 år?
1 point
2. Hur mycket av restavfallet (brännbara) från hushåll i Dalarna består av förpackningar (felsorterat, ska lämnas till återvinningsstation)?
1 point
3. Hur stor andel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid kommer från produktion av mat som slängs?
1 point
4. Hur långt räcker 1 kg matavfall när det används som drivmedel för personbil?
1 point
5. Hur mycket matsvinn producerar en familj med 4 personer i genomsnitt per dag?
1 point
6. Vad resulterar i högst klimatpåverkan vid tillverkning?
1 point
7. Vad är bra att tänka på när du handlar mat ur klimatsynpunkt?
1 point
8. Vilken typ av matlåda medför överlägset mest klimatpåverkan?
1 point
9. Vilken produkt har störst klimatpåverkan per kilo avfall?
1 point
10. Vilken produkt har störst klimatpåverkan att tillverka?
1 point
11. Hur mycket kan du minska klimatpåverkan genom att använda din mobil i 3 år istället för 2 år innan du köper ny?
1 point
12. Hur mycket avfall skapar en kontorsanställd i genomsnitt på ett år (i daglig drift, ej möbler etc)
1 point
13. Vad är den största delen av avfall som uppkommer på ett kontor?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service