ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ ve DÖNÜŞÜM TEKNİKLERİ
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önemlerinden değildir?
5 points
Ahmet saha çalışmaları yaparken iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
5 points
Aşağıdaki cihazlardan hangisi ikinci basınç düşürme istasyonlarında bulunmaz?
5 points
İşletme basıncı 4 bar olan bir PE hattın sızdırmazlık testi süresi nedir?
5 points
Alt yapıda Doğal gaz hattı ile enerji hattı arasında olması gereken minimum mesafe nedir?
5 points
Vanalardan hangileri 4 barlık bir tesis üzerinde kullanılana bilecek vanalar hakkında doğru olan ifadedir? 1-TS 9809 Standardına haiz vana 2-API 6D standardına haiz vana 3-TS EN 331 Standardına haiz vana
5 points
Endüstriyel tesislerde doğal gaz tesisatında sistemde gürültü ve sesi önlemek için kabul edilebilir max. gaz hızı nedir?
5 points
İşletme basıncı 2 bar, hassasiyeti 1/150 ve maksimum debisi 750 m³/h olan bir G160 Rotary Sayaç. Aşağıdaki cihazlardan hangisine bağlı bir tesisatta kullanılabilir?
5 points
Gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlarda ve merkezi sistem tesisatları ile üretim amaçlı ticari yerlere ait tesisatların sayaçtan sonraki kısımlarında en düşük çap ne olmalıdır?
5 points
Risk algılama düzeyi en çok ne zaman artar?
5 points
Çelik boruların kaynağında kaynak ağız açıklığı ne olmalıdır?
5 points
Radyant ısıtıcılar için cihaz kapasitesinin her bir kW değeri için ne kadar hacim sağlanması gerekmektedir?
5 points
Tesisat galerisinde tesis edilen doğalgaz hattı, diğer tesisatların üst seviyesinden ve minimum ne kadar..... mesafeden geçmelidir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
5 points
Yukarıdan aşağı (PG) kaynak yapılabilme özelliği olduğu ve kaynak yapma süresi kısaldığı için endüstriyel tesislerde daha çok tercih edilen elektrot tipidir?
5 points
Elektrik jeneratörlerine ait baca çıkışları mutlaka doğrudan dış ortama açık hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalı ve herhangi bir hava giriş noktasından en az .... m uzağa atılmalıdır. İfadesinde noktalı yere hangi metraj gelmelidir?
5 points
Servis kutuları ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi yapılmaması gereken fiillerdendir?
5 points
Kazana brülör seçimi ve montajında hangisi yanlıştır?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyel manometrenin (DPI) görevlerinden biridir?
5 points
Gaz tertibatında basınç regülatörü bulunmadığında basınç düşmesi en yüksek debide basınç kaybını % ... aşmamalıdır. İfadesinde noktalı yere aşağıdaki oranlardan hangisi gelmelidir.
5 points
G 100 sınıfı bir doğalgaz sayacı 300 mbar altında en fazla kaç m3 debi ölçer
5 points
Aşağıdakilerden hangisi yaralanma hastalık hasar zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur?
5 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy