Rejestracja: Dialog Obywatelski w Chorzowie 04.04.2019
Szanowni Państwo,

w celu rejestracji na spotkanie z panią Martą Pabian, urzędniczką Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej DG GROW w ramach Dialogu Obywatelskiego w dniu 4.04.2019 w Chorzowie prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego.

Dziękujemy!

Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa reprezentowanej firmy/instytucji *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe zbierane są w celu udziału Pani/Pana jako uczestnika debaty publicznej z cyklu Dialog Obywatelski współorganizowanej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, która odbędzie się w dniu 4.04.2019. w Chorzowie – dalej także określanym jako Dialog. Przekazane dane osobowe umożliwią Administratorowi Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (31-515 Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184), wpis Pani/Pana na listę Uczestników Dialogu oraz kierowanie do Pani/Pana bieżących informacji związanych jego z organizacją. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od dnia realizacji Dialogu. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce (00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a) w ramach realizacji wskazanego w nieniniejszej klauzuli celu przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Dialogu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie rejestracja w systemie elektronicznym danych uczestnika Dialogu. Pani/Panu przysługuje prawo odwołania udzielonej zgody w każdej chwili oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ja niżej podpisana/y, działając świadomie i dobrowolnie: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (31-515 Kraków, ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, KRS 0000232184) moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nazwę instytucji, adres e-mail, w celu udziału w debacie publicznej z cyklu Dialog Obywatelski współorganizowanej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, która odbędzie się w dniu 4.04.2019 w Chorzowie Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę w każdej chwili odwołać. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service