Välkommen att delta i en enkätstudie om kvinnliga löpare!
Till studien sökes kvinnor mellan 18–39 år som tränar löpning med en grupp, klubb eller förening för löpning. Om du uppfyller dessa kriterier och är intresserad av att delta i studien är du välkommen att fylla i ett onlinebaserat frågeformulär. Frågorna fokuserar på fysiologiska symtom på relativ energibrist så som skador, magfunktion och menstruation samt ätbeteenden och kroppsuppfattning. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Frågeformuläret finns tillgängligt att besvara till och med 2021-11-01.

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Genom att fylla i frågeformuläret ger du ditt samtycke till att delta i studien.

Den insamlade informationen i studien kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga kommer att kunna ta del av det. Du uppger inga personuppgifter i samband med deltagandet. Efter att projektet är godkänt kommer all rådata att raderas. Resultat från studien kommer att redovisas i ett examensarbete som publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå och du som individ kommer därmed inte att kunna identifieras när resultaten redovisas.

Syftet med studien är att undersöka risken för låg energitillgänglighet bland kvinnliga löpare i olika grupper, klubbar och föreningar för löpning. Förhoppningen med studien är att öka kunskapen om förekomsten av kvinnor i risk för låg energitillgänglighet bland löpare på motionsnivå för att på sikt förbättra möjligheten att arbeta preventivt mot detta. Energitillgänglighet är den mängd energi som finns kvar till kroppens grundläggande funktioner efter att energin som krävs till träning och fysisk aktivitet dragits bort. Vid ett för lågt energiintag i förhållande till en persons energiförbrukning kan låg energitillgänglighet uppstå. Låg energitillgänglighet är den underliggande orsaken till fenomenet ”Relativ Energibrist” vilket är associerat med flera allvarliga konsekvenser för hälsan men även prestationsförsämringar. Låg energitillgänglighet är ett av de vanligaste nutritionsrelaterade problemen hos idrottare, särskilt inom uthållighetsidrotter och en tidig upptäckt är en av de viktigaste faktorerna för att undvika allvarliga konsekvenser på sikt.

Jag heter Elin Karlsson, är legitimerad dietist och läser ett idrottsvetenskapligt masterprogram på Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete vilket är anledning till att denna studie kommer att göras.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Studerande:
Elin Karlsson
0766-277 226
ek223hd@student.lnu.se

Handledare:
Marie Alricsson
Professor
Institutionen för idrottsvetenskap, Linneuniversitetet
Marie.alricsson@lnu.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Linnéuniversitetet. Report Abuse