Enquête: Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Aspecifieke Klachten van Arm, Nek of Schouder (KANS)
Beste fysiotherapeut,

Wij zijn vier studenten aan de Hogeschool Rotterdam. In opdracht van het Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat Arbeid en Gezondheid doen wij onderzoek naar het gebruik en de ervaringen van de Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouder, omdat deze richtlijn nog niet is geëvalueerd. Het doel van het onderzoek is om de gebruikerservaring met betrekking toto de richtlijn in kaart te brengen. De inhoud van de enquête zal gaan over toepassing en kennis van de richtlijn.

Dit onderzoek wordt geheel anoniem uitgevoerd. De gegevens en rapportage zullen niet herleidbaar zijn tot individuele gegevens. Het invullen van de enquête duurt 10 minuten.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via 0957681@hr.nl

Bij voorbaat dank,

Merel Goedhart, Roald Hartman, Kimberly Verschoor en Joëlle van Zaanen

1. Wat voor fysiotherapeut bent u?
2. Waar werkt u?
3. Wat is uw leeftijd?
Your answer
4. Hoe frequent komt u in aanraking met cliënten met aspecifieke KANS?
5. In hoeverre bent u bekend met de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van aspecifieke KANS?
6. Hoe vaak maakt u gebruik van deze richtlijn?
7. Ik ben over het algeheel tevreden over deze richtlijn
8. Ik vind deze richtlijn makkelijk vindbaar
9. Ik vind de inhoud van deze richtlijn over het algeheel goed leesbaar
10. Ik gebruik deze richtlijn voor: (meerdere antwoorden mogelijk)
11. Ik attendeer de meeste cliënten op de patiëntenfolder over deze richtlijn
12. Ik vind de theoretische onderbouwing in deze richtlijn over het algeheel correct
13. Ik vind dat de richtlijn voldoende actueel is en gebruik maakt van nieuwe inzichten
14. Ik vind (het overzicht van) de aanbevelingen in de richtlijn voldoende concreet
15. Ik vind het uitgebreide KANS-model in deze richtlijn goed bruikbaar bij het diagnosticeren van specifieke aandoeningen van arm, nek of schouder
16. Ik kan door gebruik van het KANS-model in deze richtlijn goed inschatten wanneer er sprake is van aspecifieke klachten van arm, nek of schouder
17. Ik vind het zorgpad in deze richtlijn goed bruikbaar
18. Ik vind de informatie omtrent zorgcoördinatie goed bruikbaar
19. Ik vind deze richtlijn bij de meeste cliënten goed toepasbaar bij: (meerdere antwoorden mogelijk)
20. Op grond van deze richtlijn adviseer ik regelmatig behandeling door een: (meerdere antwoorden mogelijk)
21. Bij aspecifieke KANS is volgens deze richtlijn oefentherapie de meest aangewezen behandeling
22. Volgens deze richtlijn is bij veel patiënten met aspecifieke KANS verwijzing naar een behandelaar met competenties op psychisch gebied aangewezen, omdat psychosociale factoren vaak een rol spelen
23. De effectiviteit van werk gerelateerde interventies bij aspecifieke KANS is volgens deze richtlijn voldoende onderbouwd om deze te kunnen adviseren bij een verzuimende cliënt
24. Volgens deze richtlijn dienen zorgverleners in de curatieve zorg te adviseren om contact met de bedrijfsarts te leggen wanneer er bij een werknemer met aspecifieke KANS, werk gerelateerde problemen zijn gebleken:
25. Volgens deze richtlijn is oefentherapie, zo nodig aangevuld met behandeling van psychische problematiek, niet eerder aangewezen dan:
26. Volgens deze richtlijn is manuele therapie alleen bij sommige patiënten met nekklachten aangewezen, maar niet eerder dan:
27. Volgens deze richtlijn kan massagetherapie bij sommige patiënten met aspecifieke KANS aangewezen zijn, maar niet eerder dan:
28. Volgens deze richtlijn kan psychosomatische fysiotherapie bij sommige patiënten met aspecifieke KANS aangewezen zijn, maar niet eerder dan:
29. Volgens deze richtlijn kan dry needling bij sommige patiënten met aspecifieke KANS aangewezen zijn, maar niet eerder dan:
30. Volgens deze richtlijn kan naar een multidisciplinaire behandeling in een revalidatiecentrum worden verwezen bij een patiënt met psychosociale problematiek, waarbij geen aanwijzingen zijn gevonden voor een specifieke aandoening:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service