Přihláška na Zimní oddílové (ne)závody - účast hosta
Datum konání 21.1.2019 od 16h na bazénu AXA (sraz 15:30h na galerii bazénu AXA)
Přihlášky do 7.1.2019
Závody jsou určeny : plavcům skupiny FUNdamental, Swim Skills, Train to Train a hostům co uplavou alespoň 50 m
Oddíloví členové v ceně předplaceného pololetí
Hosté hradí stratovné 500Kč splatných v den přihlášky na účet: 2900399343/2010, VS 20181901, v poznámce uveďte jméno a příjmení dítěte - zimní oddílové závody
Email address *
Jméno dítěte *
Your answer
Jméno zákonného zástupce *
Your answer
Váš telefon *
Your answer
Je dítě členem plaveckého oddílu nebo školy, apokud ano, jaké/ho? *
Your answer
Kolik uplave metrů bez plaveckých pomůcek? *
Your answer
Jakými plaveckými způsoby umí plavat? *
Your answer
Nejlepší dosažený čas na 50m *
Your answer
Všeobecné podmínky
1. Zákonný zástupce podáním přihlášky stvrzuje zdravotní způsobilost dítěte vykonávat sportovní aktivity, a tedy zúčastnit se plaveckých závodů. V případě změny zdravotního stavu dítěte, a to i v průběhu závodů, je zákonný zástupce povinen organizátora řádně, pravdivě a včas informovat a nic v této souvislosti nezamlčet.
2. Organizátor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců organizátora.
3. Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem.
4. Storno závazné účasti dítěte na plaveckých závodech lze zaslat na mail organizátora nejpozději 7 dní před jejich konáním, v tomto případě vzniká nárok na vrácení startovného. Pokud by bylo storno zasláno v době kratší 7 dní, startovné ani jeho část se nevrací.
5. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit plavecké závody v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci. V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši.
6. Organizátor si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek na plavecké závody. Pro pořadí závazně přihlášených dětí je určující datum přijetí platby startovného na účet organizátora.
7. Odesláním závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce správnost vyplněných údajů a zároveň dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci plaveckých závodů k prezentaci jednak Swim Smooth Czech Republic, o.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, pro účely účasti dítěte na plaveckých závodech. Správcem osobních údajů je Swim Smooth Czech Republic, z.s. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, již vyžaduje uvedený zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte na plaveckých závodech. Zákonný zástupce se tímto dle tohoto zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že nezamlčel žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít vliv na účast jeho dítěte na plaveckých závodech.
Souhlas se všeobecnými podmínkami *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service