แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู
เพศ *
อายุ *
ให้คำแนะนำและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน *
ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี *
สิ่งที่ได้รับเกิดประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
ได้รับบริการคำปรึกษาทางด้านการเลือกประกอบอาชีพ *
หัวข้อที่ได้รับตรงกับความต้องการ *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy