Enquete Hulp bij het Huishouden

c) 2015 Welkom bij de Zorgmeten App.

Met deze Enquête kunt u de kwaliteit aangeven over uw ontvangen Hulp in de Huishouding. Met de anonieme gegevens kan uw gemeente de kwaliteit van haar zorgleveranciers monitoren en bijsturen. De zorgmeten App is een initiatief van Stichting NopCare en StimuCare en wordt technisch ondersteund door Cloudfaction. De enquete is bedoeld om de kwaliteit van de geleverde Hulp in de huishouding in uw gemeente te meten nadat zij een belangrijk deel van de zorgtaken van het Rijk hebben overgenomen.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question