แบบสำรวจภาพลักษณ์ และความคาดหวังทางด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สืบเนื่องจาก มธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น มธ.จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถาม คำตอบของท่านจะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
1. ประเภทผู้รับบริการ
Clear selection
2. เพศ
Clear selection
3. อายุ
Clear selection
4. วุฒิการศึกษา
Clear selection
Next
This form was created inside of Office of the Registrar, Thammasat University. Report Abuse