แบบสำรวจความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ งานด้านต่างๆ ของ เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับ บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Email address *
ชื่อผู้ขอรับบริการ *
ที่อยู่หรือหน่วยงานของผู้ขอรับบริการ *
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอรรับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy