Søknad om stipend

Fyll ut skjemaet og du kan få et stipend fra oss på 5000,- kr
Husk at søknadsfristen er den 15. i foregående måned.
Eventuelle vedlegg sendes til: stipend@tofte-gjenvinning.no
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question