แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ขออภัยครับ ตอนนี้ระบบส่งเกียรติไม่สามารถส่งได้ครับ เนื่องจาก
ระบบส่งเกียรติบัตรขัดข้องชั่วคราว ตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์รูปภาพ >> อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบได้เป็นไฟล์ PDF >> https://forms.gle/GhvoqvJeMx4DVwng9


This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. Report Abuse