Τύπος Ερωτηµατολογίου: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-21
ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ *
Τµήµα: *
Έτος Σπουδών (1ο, 2ο, κλπ): *
ΦΥΛΟ *
Θα θέλατε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο; *
Άν συμπληρώσατε «όχι», αιτιολογήστε την απάντησή σας
Clear selection
Κωδικός και Τίτλος Μαθήματος *
Διδάσκων/ουσα *
Είδος Μαθήματος - (παράδοση, σεμινάριο ή άσκηση) :
Clear selection
Παρακολούθηση Μαθημάτων
Πόσο συχνά παρακολουθείτε τα µαθήµατα γενικώς;
Clear selection
Πόσο συχνά παρακολουθείτε τις παραδόσεις του συγκεκριµένου µαθήµατος;
Clear selection
Πόσο ενδιαφέρον βρίσκετε το περιεχόµενο του µαθήµατος;
Clear selection
Πόσο χρήσιµο θεωρείτε το µάθηµα για την όλη πορεία των σπουδών σας;
Clear selection
Πόσο σχετίζεται το µάθηµα µε όσα διδαχθήκατε ή διδάσκεστε σε άλλα µαθήµατα;
Clear selection
Η αίθουσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος είναι κατάλληλη;
Clear selection
Το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας διευκολύνει στην παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος;
Clear selection
Το αντικείμενο και η στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
Clear selection
Οι στόχοι του μαθήματος καλύφτηκαν τελικά;
Clear selection
Η ύλη του μαθήματος είναι σαφώς καθορισμένη;
Clear selection
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μάθημα αυτό συμβάλλει στην επιστημονική σας συγκρότηση;
Clear selection
Απαιτήθηκαν γνώσεις από άλλα μαθήματα/σύνδεση με άλλα μαθήματα;
Clear selection
Πόσο δύσκολο χαρακτηρίζετε το μάθημα;
Clear selection
Κρίνετε ότι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με άλλα μαθήματα;
Clear selection
Θεωρείτε ότι ο ρυθμός εισαγωγής της νέας γνώσης ανταποκρίνεται στις ικανότητές σας;
Clear selection
Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού;
Clear selection
Σεμιναριακά μαθήματα / Ασκήσεις:
Πόσο ουσιαστικά θεωρείτε ότι λειτουργούν τα σεμιναριακά μαθήματα στην κατάκτηση της γνώσης του πεδίου των σπουδών σας;
Clear selection
Θεωρείτε ότι οι σεμιναριακές εργασίες σας βοηθούν να αυξήσετε τις δεξιότητές σας σε σχέση με την ειδίκευσή σας;
Clear selection
Υπάρχει καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/ουσα;
Clear selection
Σας δόθηκε αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας σας;
Clear selection
Συγγράµµατα, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις
Το περιεχόµενο των συγγραμμάτων, πανεπιστηµιακών σηµειώσεων ή σχετικών αναρτήσεων καλύπτει την ύλη του μαθήματος;
Clear selection
Πόσο βοηθητικά κρίνετε τα χορηγούμενα συγγράμματα ή τις σχετικές ηλεκτρονικές αναρτήσεις ;
Clear selection
Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συµβολή του πρόσθετου υποστηρικτικού υλικού (αν χορηγείται) στην κατανόηση του µαθήµατος;
Clear selection
Έχετε έγκαιρα τα συγγράµµατα στη διάθεσή σας για να τα µελετήσετε στη διάρκεια του εξαµήνου;
Clear selection
Χρησιµοποιείτε την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου;
Clear selection
Η Διδασκαλία και ο/η Διδάσκων/ουσα
Σας εξήγησε ο/η διδάσκων/ουσα τη σηµασία και τους στόχους του µαθήµατος;
Clear selection
Κρίνετε ικανοποιητική την οργάνωση του περιεχοµένου και τη συνοχή των παραδόσεων κατά την εξέλιξη τους;
Clear selection
Ο τρόπος διδασκαλίας σας κίνησε το ενδιαφέρον για το µάθηµα;
Clear selection
Κρίνετε ικανοποιητική την επικοινωνία και μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/ουσας µε τους φοιτητές/τριες;
Clear selection
Ενθάρρυνε ο/η διδάσκων/ουσα τους/τις φοιτητές/τριες να διατυπώνουν απόψεις-ερωτήσεις;
Clear selection
Ήταν προσιτός/ή ο/η διδάσκων/ουσα στην συνεργασία του/της με τους/τις φοιτητές/τριες;
Clear selection
Ήταν συνεπής η προσέλευση του/της διδάσκοντα/ουσας στις παραδόσεις;
Clear selection
Δόθηκαν από τον διδάσκοντα/ουσα παραδείγµατα και επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση της ύλης;
Clear selection
Χρησιµοποιούνται Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (π.χ. classweb) για τις ανάγκες του µαθήµατος;
Clear selection
Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του µαθήµατος;
Clear selection
Σας παρακινεί ο/η διδάσκων/ουσα να αξιοποιείτε διάφορες επιστημονικές πηγές γνώσης (βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, επιστηµονικά περιοδικά κ.λ.π);
Clear selection
Ως φοιτητής/τρια:
Συµµετείχα ενεργά στις διαλέξεις και στις συζητήσεις.
Clear selection
Παρέδωσα τις εργασίες/ασκήσεις εντός των προθεσμιών.
Clear selection
Αφιέρωνα χρόνο για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση: Καθόλου (0-2 ώρες), Λίγο (2-4 ώρες), Αρκετά (4-6 ώρες), Πολύ (6-8 ώρες), Πάρα Πολύ (8+ ώρες)
Clear selection
Γενικό πλαίσιο σπουδών (σημειώσατε την κατηγορία που θεωρείτε ότι σας ταιριάζει περισσότερο - συμπληρώστε εάν είστε φοιτητής-τρια του ΦΚΣ):
Η επιλογή του συγκεκριμένου Τμήματος Σπουδών αποτέλεσε:
Clear selection
Θα προσδιορίζατε τον απώτερο στόχο των σπουδών σας στο Τμήμα αυτό ως:
Clear selection
Ο τρόπος που επιλέγω τα μαθήματά μου πέραν των υποχρεωτικών βασίζεται κυρίως:
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy