Yuan Tze 25 June - 07 July 2019 Retreat Registration - No more bookings accepted

To register, please fill in the registration form completely and send by clicking on Submit. Your participation will then be registered and a receipt will be sent after a few days. If you register in 2018, an invoice will be sent in January 2019. Participation will be guaranteed only after payment have been received. When paying, please specify the invoice OCR number.
Please note that asterix-marked input fields must be filled in.


Vill Du delta i Yuan Tzes retreat fyller Du i formuläret och sänder det till oss genom att trycka på Skicka-knappen. Du kommer efter någon dag att få en kvittens på din anmälan. Under januari 2019 sänder vi ut fakturan till till dig som bokat in dig under 2018. Efter det att Du betalat är din plats på retreaten garanterad. När Du betalar ange därvid fakturans OCR-nummer. Du får gärna göra delbetalningar. *markerade fält nedan är obligatoriska.
First and last name / För och efternamn *
Name of participant / namn på deltagare
Address line 1 / Adressrad 1 *
Address line 2 / Adressrad 2
Postal code / Postnummer *
City / Ort *
Country / Land *
Accomodation / Boendeform *
Select accomodation form and time to participate / Välj boendeform och tid du vill delta
What would you like to eat? Do you have special food requirements? / Vad vill du äta? Har du speciella krav på maten.
Select your requirements below / Välj dina önskemål nedan
Additional important information / övrig viktig information
Email *
Rules for booking and payment
Reservations can be made up until June 15. For reservations after May 20, full payment shall be made immediately.

If you register during 2018, the invoice will be sent in January 2019. Payment must be made before May 27, 2019. Payment received guarantees your participation.

Cancellation can take place up until May 20, 2019, whereby paid amount will be refunded minus 100 SEK. Cancellation after May 20, 2019 is not possible unless another participant takes over the booking. Cancellation after May 20, due to illness verified by a physician’s medical certificate can be accepted.

Regler för bokning och betalning
Bokningar kan utföras senast 15 juni 2019. För bokningar efter 20 maj skall full betalning ske så snart som möjligt.

Faktura sänds ut tidigast i januari 2019. Betalning av fakturan garanterar ditt deltagande. Full betalning skall vara erlagd senast 27 maj 2019.

Avbokning kan göras senast 20 maj 2019, och inbetalat belopp återbetalas minus 100 SEK. Avbokningar efter 20 maj 2019 är inte möjligt om platsen inte övertas av någon annan deltagare. Avbokning efter 20 maj kan accepteras p.g.a. sjukdom med uppvisat läkarsjukintyg.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy