ENQUISA PREFERENCIAS DO ALUMNADO PARA O CURSO 2019/2020 - EOI Sección As Pontes - Cubrir antes do 30 de abril
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS CONSIDERACIÓNS ANTES DE ENCHER A ENQUISA

1) Esta é unha enquisa para obter información sobre a demanda que poida existir para matricularse nun curso da EOI do idioma inglés na sección de As Pontes, e coñecer cales serían as preferencias maioritarias do futuro alumnado en canto a horarios para o vindeiro curso académico 2098-2020.

2) Teña en conta que a participación nesta enquisa non outorga ningún dereito de reserva de praza nin matrícula efectiva no mesmo, pois só é a título exploratorio.

3) Rogamos que só cubran a enquisa aquelas persoas que teñan intención de matricularse na Sección As Pontes.

4) Os datos de carácter persoal incluídos no ficheiro resultante desta enquisa só serán utilizados co fin expresamente previsto e declarado no punto número 1). A destrucción deste ficheiro terá lugar no momento de facer pública a oferta horaria para o próximo curso académico.

NOME E APELIDOS *
Your answer
E-MAIL / CORREO ELECTRÓNICO *
Your answer
Foi alumno/a da Sección de As Pontes no curso 2018/2019?
*
En qué nivel ten pensado matricularse no curso 2019/2020?
IDIOMA OFERTADO : INGLÉS
Escolla un nivel: *
Como prefire repartir ás 4 horas semanais?
En qué franxa horaria podería asistir ás clases?
Teña en conta que as clases poderían ser de 2 horas (2 sesións) ou de 1h 20 minutos (3 sesións)
PREFERENCIA Nº 1 *
PREFERENCIA Nº 2
En que horario considera que deberíamos ofertar as clases?
*
Estaría interesado nun curso MONOGRÁFICO por destrezas?
Os cursos monográficos poden ofertarse de 30 , 60 ou 120 horas e teñen un custo de 1,5 € hora. Estes cursos poderían ofertarse por destrezas soltas para a mellora desa destreza nun nivel determinado. Poden considerarse cursos para refrescar destrezas ou mellorar aquelas que non son o noso forte. Estes cursos non teñen examén final.
En caso afirmativo que destreza e nivel serían do seu interese:
SPEAKING - EXPRESION ORAL
LISTENING - COMPRENSION ORAL
WRITING - EXPRESION ESCRITA
READING - COMPRESION LECTORA
A2
B1
B2
C1
Estaría interesado nun curso CUADRIMESTRAL?
Nun curso cuadrimestral o alumno faría dous cursos independentes nun só ano académico e certificaría nese mesmo ano. Estes cursos son de 8 horas semanais.

IMPORTANTE: Para poder matricularse no nivel C1 é obrigatorio ter acadado o nivel B2 (Avanzado 2) nunha Escola Oficial de Idiomas.

En caso afirmativo, que curso cuadrimestral sería do seu interese:
Ten pensado matricularse na proba de clasificación?
A proba de clasificación identifica o nivel de idioma da persoa candidata que desexe matricularse nun nivel superior ao 1º de básico. A proba realizarase no mes de setembro.
Estaría interesado en que se ofertaran grupos en horario de mañá?
Estaría interesado en que se ofertase outro idioma ademáis do inglés?
En caso afirmativo, qué idioma lle gustaría que se ofertase?
Your answer
SUXERENCIAS ou COMENTARIOS
Engade aquí calquer suxerencia ou comentario que desexes facer.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service