תכנית מתאר למועצה האזורית תמר - שאלון תושבים, אוגוסט-ספטמבר 2017
תושבים יקרים,

כמובטח, מוצג בפניכם סקר קצר אך ממצה, העוסק בסוגיות המרכזיות העומדות בבסיס תוכנית המתאר הכוללנית של המועצה. סקר זה מהווה את אחד משלבי התכנית החשובים ביותר שכן, הוא בא לשקף את עמדותיכם בכל אחד מהנושאים המרכזיים והמהותיים העומדים בבסיס התכנית. כל אחת מהשאלות מתייחסת לאחד מממדי התכנית והמענה על כולן חשוב ונותן בידיכם את הכוח להשפיע.

בשלבי העבודה הראשונים אסף צוות המתכננים, בראשותו של משרד האדריכלים רפי ועדנה לרמן, מידע רב על מאפייני האזור השונים: מאפיינים חברתיים, תהליכים דמוגרפיים, תכניות המקודמות במועצה ובישובים, כלכלה ותעסוקה, איכות סביבה, תיירות, מורשת, תחבורה, בינוי, ערכי נוף וטבע ועוד.

השלב הבא בפניו אנו עומדים, שלב גיבוש החזון, המטרות והיעדים של התכנית, הינו השלב המשמעותי ביותר, השלב בו תעוצב דמותה העתידית של המועצה, כפי שתבוא לידי ביטוי בתכנית.

תהליך שיתוף הציבור, המהווה בעינינו את הגורם המשמעותי ביותר בהשפעה על עתיד האזור, החל בהצפת מידע רב ערך, דעות ועמדות שהחל במסגרת 'התכנית האסטרטגית לצמיחה דמוגרפית' בשיתוף יישובי המועצה. מידע רב ערך זה עומד בבסיס ניסוח השאלון ובא לחדד את הבנתנו בנוגע לעמדותיכם באשר לכל אחד מממדי התכנית המרכזיים.

אנא פנו זמן להקדיש את המחשבה הראויה לכל אחד ממדים אלה ולענות על שאלון קצר אך חשוב ומשמעותי זה. ניתן יהיה לענות על השאלון עד לתאריך 26.9.17.

אני שב וקורא לכם לממש זכות זו המהווה חובה שלכם כלפי עצמיכם, כלפי ילדיכם וכלפי ביתנו המשותף ובכך, להשפיע על דמותה של המועצה בדורות הבאים.

למידע נוסף על תהליך התכנון, ותוצרי הביניים, אנא בקרו באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת:
http://ma-tamar.org.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=677&branchId=1095

תוצאות הסקר יפורסמו בהמשך, לידיעת התושבים.

שלכם ובשבילכם,

דב ליטבינוף
ראש המועצה

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms