ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะข้อมูลตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
วัน / เดือน / ปี เกิด *
เช่น 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
Your answer
อายุ *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เช่น 1 หมู่ 5 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน *
Your answer
คำนำหน้าชื่อบิดา *
Required
ชื่อบิดา *
Your answer
นามสกุลบิดา *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
คำนำหน้าชื่อมารดา *
Required
ชื่อมารดา *
Your answer
นามสกุลมารดา *
Your answer
คำหน้าชื่อผู้ปกครอง *
Required
ชื่อผู้ปกครอง *
Your answer
นามสกุลผู้ปกครอง *
Your answer
เกี่ยวข้องเป็น *
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง *
เช่น 1 หมู่ 5 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบ้านเขาปูน. Report Abuse