Konferencja „Zaczęło się od Tatr” - formularz zgłoszeniowy
Konferencja
„Zaczęło się od Tatr”
Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków,
i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody

Kraków, 22–23 listopada 2019 r.

Email address *
Imię i Nazwisko *
Your answer
Tytuł/Stopień
Your answer
Instytucja (o ile dotyczy)
Your answer
Adres korespondencyjny
Your answer
Telefon
Your answer
Wystąpienie *
Required
Tytuł wystąpienia/prezentacji
Your answer
Streszczenie (do 12 linijek)
Your answer
Czy jest Pani/Pan studentem? *
Materiały konferencyjne i wydawnictwo pokonferencyjne? *
Zgoda "RODO"
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Organizatorzy Konferencji "Zaczęło się od Tatr" informują, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Akademicki PTTK w Krakowie ul. Radziwiłłowska 21/4. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji "Zaczęło się od Tatr", a także poprzedzająca go rejestracja. 3. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem dokonania rejestracji oraz udziału w ww. Konferencji. 4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji. 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.
Zaznacz *
Faktura *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service