Prihláška pre slovenské deti - rozumieme.si  (ročník 2023/24)
Termín prihlášok: 30. novembra 2023

Milí rodičia, milí pedagógovia,

Tešíme sa z Vášho záujmu o náš projekt, ktorého cieľom je rozvoj empatie a schopnosti prekonávať bariéry cez osobnú skúsenosť. Veríme, že schopnosť spolupracovať s cudzou osobou je kľúčovou kompetenciou. Prepájame väčšinové a menšinové deti, teda slovenské a maďarské deti v rámci Slovenska.  Veríme, že účasť prinesie veľa zaujímavých zážitkov a možno aj priateľstvo. Poprosíme Vás v dotazníku označiť dozor dieťaťa (môže to byť rodič alebo učiteľ), ktorý bude dohliadať na spoluprácu s maďarským bratom a maďarskou sestrou. Predpokladom je záujem a záväzok dieťaťa vyvinúť úsilie na vytvorenie príjemného a rešpektujúceho vzťahu. 

Spolupráca sa začína spoluprácou na diaľku - online na základe projektových mesačných výziev v období december 2023 - marec 2024. Povzbudzujeme všetky tímy a ich rodiny, aby dlhodobo budovali vzťah formou,
ako im najlepšie vyhovovali (napr. spoločné programy, pozvanie parťáka na víkend, prípadne hosťovanie maďarského parťáka v slovenskej škole). 

Cieľová skupina: 3. - 9. ročník. Naša skúsenosť, že lepšie funguje spolupráca v predpubertálnom veku. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@rozumieme.si.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Priezvisko *
Krstné meno *
Ročník (školský) *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefónny kontakt na žiaka *
Emailová adresa žiaka *
Škola (názov a adresa - nezabudnite uviesť mesto :-) ) *
Meno a priezvisko rodiča *
Emailová adresa rodiča *
Telefónny kontakt na rodiča *
Meno a kontakt a na pedagóga (kvôli referencii - kvôli bezpečiu zúčastnených detí) *
Meno dospelého dozoru dieťaťa *
Status dospelého dozoru *
Required
Email dospelého dozoru *
Obľúbené školské predmety dieťaťa *
Čo najradšej robí dieťa mimo školu (záujmy sú kľúčové pre nájdenie maďarského parťáka) *
Z akého podnetu sa hlási dieťa do programu a čo sú vaše najodvážnejšie nádeje? *
Iné poznámky *
Ktoré aktivity sú pre vás zaujímané (kvôli nájdeniu vhodného brata/sestry s podobnými očakávaniami - informácie sú len predbežné, stačí sa rozhodnúť neskôr) *
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). *
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov, a osobných údajov môjho dieťaťa prevádzkovateľom – Občianske združenie S(z)lomarát, so sídlom Biskupická 11982/11, 82106 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, IČO: 42267811. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely súvisiace s programom Rozumieme.si – Cseregyerek v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na 30 dní od dátumu ukončenia ročníku.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy