Konference / Tagung Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů / Metznerbund – edler Wettstreit der beiden Völker
Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná v Oblastní galerii Liberec u příležitosti výstavy věnované historii uměleckého spolku Metznerbund, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii / Internationale kunsthistorische Konferenz in der Regionalgalerie Liberec anlässlich der Ausstellung zur Geschichte der Künstlervereinigung Metznerbund, veranstaltet im Rahmen des traditionellen Symposiums Lücken in der Geschichte

Pořadatel a místo konání / Veranstalter und Ort:
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec

Termín / Termin:
17. a 18. 10. 2017

Spolupořadatel / Mitveranstalter:
Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Cheb
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci / Nationales Amt für Denkmalpflege, Regionalbüro Liberec

Kontakt:
Anna Habánová, M.A., Ph.D. anna.habanova@ogl.cz, 00420 724 834 554

Konference se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR / Die Tagung wird finanziell vom Kultusministerium der Tschechischen Republik unterstützt.

Účastnický poplatek ve výši 200,- Kč za oba dny bude vybírán hotově při zahájení. Eine Teilnahmegebühr von 200, - CZK wird bar zu Beginn bezahlt.

Program / Programm (změna programu vyhrazena / Änderungen vorbehalten)

úterý / Dienstag 17. 10.

10:15–10:45
Registrace / Registrierung

10:45
Zahájení, úvodní slovo / Eröffnung der Tagung

11:00 – 11:30
Robert Janás
Eduard Kasparides – Malíř tří tváří / Die drei Gesichter des Malers Eduard Kasparides

11:30–12:00
Anna Habánová
Malířka / Die Malerin Edith Plischke-Fleissner

12:00–12:30
Bohuslava Chleborádová
Neznámá žena z Teplic – Emma Meisel (1885–1942) – eine unbekannte Frau aus Teplitz

12:30- 13:00
Rainer Wandel
Erika Streit – švýcarská malířka z Čech / Eine Schweizer Malerin aus Böhmen

13:00 – 14:00
Přestávka / Pause

14:00 – 14:30
Lenka Rychtářová
Nákupy uměleckých děl z výstav Metznerbundu do sbírek Slezského zemského muzea v Opavě / Der Ankauf von Kunstwerken aus den Metznerbundausstellungen für die Sammlungen des Schlesischen Landesmuseums in Troppau

14:30 – 15:00
Ivo Habán
Ostravský Kunstring. Progresivní skupinová platforma moravských a slezských Němců? / Der Ostrauer Kunstring. Eine progressive Gruppenplattform der Deutschmähren und Deutschschlesier?

15:00 – 15:30
Václav Houfek
Nová věcnost v Ústí nad Labem / Die Neue Sachlichkeit in Aussig

15:30 – 16:00
Eva Janáčová
Fritz Lederer: Opomenutý svědek holokaustu / Ein übersehener Zeuge des Holocaust

16:30 – 17:00
Přestávka / Pause

17:00 – 18:00
Komentované prohlídky výstavami Metznerbund a Rudolf Jakubek / Kommentierte Führungen durch die Ausstellungen Metznerbund und Rudolf Jakubek

18:00
Společenský večer / Abendprogramm


středa / Mittwoch 18. 10.

9:30 – 10:00
Richard Kurdiovsky
Alfred Castellitz – německy hovořící Slovinec staví na severní Moravě a v jižním Tyrolsku / Alfred Castellitz – ein deutschsprachiger Slowene baut in Nordmähren und Südtirol

10:00 – 10:30
Zuzana Güllendi-Cimprichová
Mezi brněnským nájemním domem a izraelským vojenským památníkem. Proměny v díle německy hovořícího židovského architekta Zikmunda Kerekese / Hirama Ashera (1897–1973) / Zwischen Brünner Mietshaus und israelischem Militärdenkmal. Metamorphosen im Werk des deutschsprachigen jüdischen Architekten Zikmund Kerekes / Hiram Asher (1897–1973)

10:30 – 11:00
Lenka Kerdová
Hledání identity německy mluvících architektů působících v meziválečné Praze – příklad Rudolfa Hildebranda / Die Suche nach der Identität der deutschsprachigen Architekten im Prag der Zwischenkriegszeit – das Beispiel Rudolf Hildebrand

11:00 – 11:30
Věra Vostřelová
Češi versus Němci v architektuře pražských Příkopů / Tschechen kontra Deutsche in der Architektur der Prager Grabengassen

12:00 – 12:30
Jindřich Vybíral
Zasche kontra Kotěra

13:00
Zakončení / Tagungsende

Vyplňte, prosím, formulář a odešlete závazně tlačítkem Odeslat formulář (úplně dole)
Füllen Sie, bitte, das Formblatt aus und schicken Sie es ab - (ganz unten) "Odeslat formulář".

Email address *
Příjmení a jméno / Name und Vorname *
Your answer
Organizace / Organisation *
Your answer
Kontakt (e-mail, Tel.) *
Your answer
Poznámka / Anmerkung *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service