Program aktywności lokalnej dla mieszkańców Sosnowca (Centrum)
Fundacja „Znajdź Pomoc” w ramach osi IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizuje projekt pt.: Program Aktywności Lokalnej dla trzech społeczności mieszkańców Katowic Centrum, Chorzowa Centrum i Sosnowca Centrum, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i lokalnej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 240 osób, zamieszkujących wyłącznie tereny obszary rewitalizowane (zgodnie z Lokalnymi Programami Rewitalizacji Miast; Katowice, Chorzów i Sosnowiec) Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie: 01.06.2019 – 31.05.2021. Każdy z realizowanych programów skupia się na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w danej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki przy jednoczesnych działaniach integracyjnych o charakterze ponadlokalnym, co z założenia wzmocni i zaktywizuje społeczności lokalne.

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE I WIĘCEJ INFORMACJI : https://tiny.pl/7xffv


W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji.

Karolina Łuszcz
Streetworker
E-mail: k.luszcz@znajdzpomoc.pl
Tel.: +48 531 691 111
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy