แบบลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

นักเรียนลงทะเบียนเรียน และเลือกรหัสวิชาเรียนได้ ตามตารางเรียนที่่มี ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
(ผู้สอน ครูจิรายุ ทองดี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  อีเมล์ของคุณต้องเป็น gmail
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question