ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας, που συμμετείχαν ως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012-2013) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου.
(Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.)
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question