Bierzmowanie osób urodzonych przed rokiem 1998

Informacje wypełnia sam KANDYDAT do Bierzmowania.

Zapisy dotyczą osób urodzonych przed rokiem 1998 (włącznie),
które jeszcze nie przystąpiły do Bierzmowania.

Warunkiem przyjęcia na katechezę jest
zaakceptowanie umieszczonego poniżej OŚWIADCZENIA.

Formularz proszę wypełniać uważnie dużymi i małymi literami,
bez zbędnych odstępów, z zasadami pisowni polskiej i z użyciem polskich liter.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Oświadczenie KANDYDATA do Bierzmowania:

  Ja, kandydat/ka do Bierzmowania biorąc odpowiedzialność swoją wiarę, chcę przystąpić do tego Sakramentu i zobowiązuję się do: · uczestnictwa w cotygodniowej katechezie w wyznaczonym terminie; · regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.; · podpisania deklaracji potwierdzającej, że jestem katolikiem (jeśli nie ma w rejestrze kościelnym); · dostarczenia w ciągu miesiąca mojej metryki chrztu.
  This is a required question
  This is a required question