แบบสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบของการเปิด-ปิดภาคเรียนตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน(ฉบับ คณาจารย์)
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง
เพศ *
ตำแหน่ง *
สังกัดคณะ *
มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน มิถุนายน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 *
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เพราะ
ผลกระทบต่อ การเปิด - ปิด ภาคเรียนตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
หากมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน มิถุนายน 2560 *
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse