Vybrané kapitoly, Poprad

Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia
Seminár kontinuálneho vzdelávania akreditovaný MŠVVaŠ SR pod vedením
doc. Mgr. art. Daniela Mateja

Vzdelávací program reflektuje opakované požiadavky pedagógov umeleckých predmetov po rozšírení vedomostí z dejín hudby, metodiky a interpretácie o kapitoly z hudby 20. a 21. storočia.

Seminár je zameraný na spoznávanie a analyzovanie hudby 20. a 21. storočia. Aktívne počúvanie, diskusie, prednášky a štúdium partitúr sú obohatené o ansámblovú hru, prostredníctvom ktorej účastníci získajú priamy a živý kontakt s hudbou 20. a 21. storočia.

Informácie o hudobných dielach bude lektor podávať v kontexte dejín hudby a súvisiacej celkovej spoločensko-politickej a historickej situácie. Absolvent získa poznatky a vedomosti z oblasti interpretácie, metodiky a dejín hudby 20. a 21. storočia. Vďaka získaným vedomostiam bude schopný sám analyzovať kompozície z tohto obdobia, získa lepšiu orientáciu v rámci dejín hudby 20. a 21. storočia a aktuálne, nové muzikologické a metodické pohľady na danú problematiku. Nadobudnuté poznatky absolventi využijú vo vyučovacom procese na základných školách, stredných školách a základných umeleckých školách, kde po absolvovaní tohto programu kontinuálneho vzdelávania budú spôsobilí vyučovať a zaradiť do vyučovania hudbu 20. a 21. storočia.

VYBRANÉ KAPITOLY
ZUŠ Letná, POPRAD
Adresa: Letná 3453/34
21. - 22. septembra a 20. októbra 2018
v čase 10,00 - 18, 00
Cena: 80 Eur

Pre úspešné absolvovanie seminára je nevyhnutné:
- zúčastniť sa 80% prezenčnej časti seminára
- odovzdanie záverečnej práce
- splenenie praktického zadania určeného lektorom

Po úspešnom splnení kritérií Vám bude udelenie osvedčenie o absolvovaní a 15 kreditov.
Na vyžiadanie Vám pošleme bližšie informácie emailom.


Organizátor:
ISCM - slovenská sekcia, Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu
Kontaktná osoba: Zuzana Jasenková, zuzana.inmusic@gmail.com

Meno, priezvisko *
Your answer
Rodné priezvisko
Your answer
Tituly *
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia *
Your answer
Kompletná adresa - ulica, číslo, mesto, PSČ *
Your answer
Emailová adresa *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
ZUŠ, na ktorej pôsobíte *
Predmety, ktoré vyučujete *
Súhlasíte so zaradením Vašej emailovej adresy do databázy InMusic, o. z. za účelom zasielania noviniek o našich aktivitách? *
Potvrdzujem správnosť údajom. Údaje som pred odoslaním skontroloval/a. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service