Rundāles novada iedzīvotāju aptauja
RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM

Cienījamie aptaujas dalībnieki, Rundāles novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību.

Aicinām piedalīties Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma, informācija tiks publicēta apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Rundāles novada attīstības programmas izstrādei.

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2018. gada 16.aprīlim.

1. Jūsu dzimums:
2. Norādiet savu vecumu:
3. Jūsu izglītība:
4. Jūsu dzīvesvieta:
5. Jūsu nodarbošanās (iespējamas vairākas atbildes):
6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
7. Cik ilgi dzīvojat Rundāles novadā?
8. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
9. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par Rundāles novada pašvaldības darbību?
10. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA un KVALITĀTE Rundāles novadā:
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
nav viedokļa/neizmantoju
Sabiedriskā transporta maršruti
Sabiedriskā transporta reisu skaits
Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums
Centralizētas kanalizācijas pakalpojums
Centralizētas siltumapgādes pakalpojums
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojums
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojums
Interešu izglītība skolās
Pieaugušo izglītība
Skolēnu pārvadājumu transports
Kultūras pasākumi
Sporta aktivitātes
Aktīvās atpūtas iespējas un tūrisma pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā dienesta darbs
Darba vietu pieejamība
Bibliotēkas
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Ielu apgaismojums
Publikās vides labiekārtošana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
11. Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Rundāles novadā? (lūdzu ierakstīt)
Your answer
12. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DARBI, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt? (lūdzu nosauciet trīs darbus)
Your answer
13. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai (lūdzu ierakstiet):
Your answer
14. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot Rundāles novadā! (lūdzu ierakstiet):
Your answer
PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANĀ!
Rundāles novada attīstības programmas izstrāde tiek veikta, Rundāles novada pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Reģionālie projekti”.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service