Námietka
Podať námietku môžete do 48 hodín po skončení zápasu a to napríklad v týchto prípadoch:
- proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, štartu niektorého súperovho hráča, popisu priestupkov vylúčených hráčov,
- rozhodnutia riadiaceho orgánu BBZMF,
- a iné.

Námietku môže podať vedúci mužstva (klubový manažér) alebo kapitán mužstva, ktorý bol v danom zápase uvedení v Zápise o stretnutí.

Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu a ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na Komisiu rozhodcov prostredníctvom e-mailovej adresy: bbzmf.sk@gmail.com. Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého v stretnutí.

Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:
- označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,
- označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,
- uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,
- uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,
čoho sa namietajúci klub domáha.
Meno a priezvisko osoby, ktorá podáva námietku *
Mužstvo *
Pozícia v mužstve *
Námietka - popis námietky s náležitosťami *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy