ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หมายเหตุ.. ระดับคุณภาพ 1 คือ ปรับปรุง :: 2 คือ พอใช้ :: 3 คือ ดี :: 4 คือ ดีมาก :: 5 คือ ดีเยี่ยม
ชื่อ สกุล (ไทย) *
ชื่อ สกุล (English) *
อีเมล
ชั้น *
1. ภาพรวมความสามารถการใช้โปรแกรมพื้นฐาน (word,excel,powerpoint) *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
2. การติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
3. การศึกษาค้นคว้าผ่าน Internet *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน๊ตผ่านระบบสาย LAN และไร้สาย *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
5. การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าท์ ไดร์ภายนอก (External Drive) เป็นต้น *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
6. การซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
7. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน๊ต ประกอบการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
8. มีเทคนิคการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
9. นำเสนอผลงานโดยใช้สื่อจากคอมพิวเตอร์ได้ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
10. ใช้โปรแกรมกราฟิกในการสร้างชิ้นงานต่างๆได้ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
11. ใช้โปรแกรมบันทึกภาพ-เสียงจากคอมพิวเตอร์ได้ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
12. การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบต่างๆไปยังอุปกรณ์อื่นๆ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
13. ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy