Chestionar Sovata - agenți economici
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Sovata, județul Mureș, perioada 2021 - 2027”. Identificarea problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în orașul Sovata, reprezintă principalele priorități pentru această analiză.
Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să completați câteva infomații generale despre dumneavoastră, necesare pentru conturarea profilului persoanelor chestionate.
Vă mulțumim!
1.1. Marcați căsuța corespunzătoare amplasării sediului social și/sau punctului de lucru:
Sediu social
Punct de lucru
Sovata
Căpeți
Ilieși
Săcădat
1.2. Marcați căsuța corespunzătoare formei de constituire
1.3. Marcați căsuța corespunzătoare domeniului de activitate
1.4. Unde vă desfaceţi produsele şi/sau serviciile?
1.5. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat? (Bifați câte o variantă pe fiecare linie)
Foarte mult
Mult
Mediu
Puțin
Foarte puțin
Nu știu/Nu răspund
Lipsa personalului calificat în zonă
Lipsa interesului pentru voluntariat
Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere
Lipsa în zonă a materiilor prime
Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională în relaţiile cu instituţiile statului
Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea dificilă cu băncile
Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic
Modalităţi insuficiente de promovare, inclusiv promovarea pe website-urile autorităţilor locale, centrale, agenţiilor si operatorilor turistici
Starea infrastructurii din zonă şi alimentarea cu utilități
Lipsa informaţiilor specifice
Alte dificultăţi
1.6. Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare pentru principalele investiții?
1.7. Cum apreciați dezvoltarea economică a orașului și a satelor aparținătoare?
Clear selection
1.8. Cât de mulțumit sunteți de implicarea Primăriei în susținerea mediului de afaceri local?
Clear selection
1.9. Orașul Sovata vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de vedere al dezvoltării afacerii?
Clear selection
1.10. Sunteți informați / consultați de către membrii administratiei publice cu privire la inițiative, proiecte de investiții ale orașului și satelor aparținătoare?
Clear selection
1.11. Considerați că angajaii primăriei vă sprijină în dezvoltarea problemelor zilnice?
Clear selection
1.12. Vă rugăm indicați în ce fel a fost afectată compania dvs. până în prezent de izbucnirea pandemiei de coronavirus?
1.13. Ce măsuri interne referitoare la angajați ați implementat sau veți lua în curând la niveul activității dvs.?
1.14. Ce efecte a produs pandemia de coronavirus și măsurile de prevenție și control luate până în prezent în compania dvs?
1.15. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea zonei (ex: emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, sisteme de management al traficului etc)
Clear selection
1.16. Care considerați că sunt principalele probleme în orașul Sovata și satele aparținătoare? Alegeți maxim 5 din lista de mai jos și acordați note de la 1 la 3 în funcție de gravitatea acestora (1 = grav, 2= destul de grav, 3= foarte grav)
1
2
3
Depopulare
Îmbătrânirea populației / migrația tinerilor
Rata ridicată a șomajului
Calitatea slabă a învățământului
Infrastructura educațională deficitară
Infrastructura rutieră: drumuri neasfaltate / stare proastă a drumurilor
Starea utilităților:
alimentare cu apă
canalizare
energie electrică
gaz
iluminat public
Lipsa accesului la internet
Probleme de mediu: poluarea aerului/ solului/ poluare fonică etc.
Modul de colectare al deșeurilor: numărul dotărilor și al echipamentelor pentru colectarea deșeurilor
Lipsa accesului la piețe de desfacere
Servicii de sănătate limitate
Infrastructură socială slab dezvoltată
Presiune urbană
Siguranța alimentară
Investiții: investiții publice sau private în oraș
Timp liber: numărul parcurilor de joacă pentru copii; dotări parcuri ; locuri de promenadă
Sport și recreere: numărul și starea sălilor de sport din oraș / terenuri de sport în aer liber
Cultură: condițiile și dotările din spațiile culturale pentru petrecerea timpului liber
Administrație: transparență decizională, servicii publice
1.17. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun? Acordați note de la 1 la 3 în funcție de gradul de prioritate (1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare)
1
2
3
Educația
Industria
Prestările de servicii
Agricultura
Sănătatea
Cultura
Turismul
Serviciile publice
1.18. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare)
1
2
3
Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina
Modernizare străzi urbane în Orașul Sovata
Constructie gradiniță și creșă de copii cu program prelungit, Oraș Sovata
Amenajare centru cultural și zonă pietonală centrala în Orașul Sovata (fosta clădire atelier școlar)
Modernizare stradă, drum comunal DC49 (spre Ilieși în Orașul Sovata, județul Mureș
Amenajare pista bob de vară în orașul Sovata
Amenajare bază de agrement (băi de agrement/wellness), Orașul Sovata
Consolidare/refuncționalizare pod viaduct
Amenajare clădire multifuncțională verde (pață, parcare supraetajată, zonă verde) în Orașul Sovata (în stațiune, vizavi de piață)
Amenajare partie de schi în orașul Sovata
Amenajare traseu de biciclete în orașul Sovata
Data completării chestionarului
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
This form was created inside of Media Marketing SRL. Report Abuse