แบบฟอร์มดำเนินการแก้ไข/ป้องกันอุบัติการณ์/ความเสี่ยง (E-CAR / E-PAR)
แบบฟอร์มนี้จัดทำเพื่อให้หน่วยงานหรือกรรมการระบบต่าง ๆ รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/อุบัติการณ์
1. วัน เดือน ปี
MM
/
DD
/
YYYY
2. ภาควิชา/หน่วยงานที่รายงาน
สำหรับหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล
3. กรรมการระบบ
สำหรับกรรมการระบบเป็นผู้กรอกข้อมูล
4. เลขที่อ้างอิงอุบัติการณ์จากระบบ IOR (Code number)
สามารถตรวจสอบเลขที่อ้างอิงของรายงานได้จากเอกสารแนบที่ส่งให้ท่าน (อยู่ด้านซ้ายสุดของตารางเอกสาร)
Your answer
5. ประเด็นความเสี่ยง/หัวข้อความเสี่ยง *
(ให้ใส่ตามประเด็นความเสี่ยงตามรายงานสรุปและสอดคล้องกับเลขที่ความเสี่ยง)
Your answer
6. CAR/PAR No.
ผู้จัดการความเสี่ยงเป็นผู้กำหนด
Your answer
7. ประเภท *
8. ลักษณะความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน *
9. มาตรการเดิม (ถ้ามี)
ให้กรอกการดำเนินการที่มีอยู่เดิม
Your answer
10. การตอบสนองต่อผู้ร้องเรียน *
11. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา RCA (Root Cause Analysis) *
Your answer
12. การดำเนินการเพื่อการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulalongkorn University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms