ŽÁDOST o příspěvek Nadačního fondu Dobrá srdce - DS3
Nadační fond Dobrá srdce pomáhá rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nemocným či handicapovaným dětem.

Žádost může podat občan ČR starší 18 let, za nezletilé děti a mladistvé jejich rodiče nebo zákonný zástupce.
Příspěvek lze poskytnout dvěma způsoby:

1) Materiální pomocí
2) Přidělením variabilního symbolu ve veřejné sbírce Nadačního fondu Dobrá srdce
______________________________________________________________________________________________

POVINNÉ PŘÍLOHY:
- zašlete na email pomoc@dobrasrdce.cz nebo na adresu Nadačního fondu Dobrá srdce - Slezská 535/2, 790 01, Jeseník


1. Kopii občanského průkazu
2. Kopie rodných listů dítěte/dětí
3. Žadatelova , rodinná fotografie nebo fotografie dítěte v grafické podobě
4. Čestné prohlášení o výši o výši příjmů (hlavních i vedlejších) všech členů domácnosti.
5. Poslední lékařskou zprávu, doporučení lékaře

6. Prohlášení - Souhlas se zpracováním osobních údajů - nutno písemně
7. Zveřejnění daru - souhlas - nutno písemně

Další přílohy, které mohou být požadovány ve schvalovacím procesu (na vyžádání) :
a) Doporučení OSPOD či pracovnice/pracovníka jiné neziskové organizace
b) Průkaz ZTP, ZTP/P
c) Rozsudek o svěření dětí do péče a určení výživného, oznámení o podání TO, dokumenty dokládající vymáhání výživného apod.
d) Jiné (nájemní smlouva, exekutorský příkaz, dokumentace k insolvenci či dluhové situaci, fotografie, apod.)
______________________________________________________________________________________________

Nadační fond Dobrá srdce je oprávněn si v případě potřeby vyžádat další informace a doklady a předložené údaje si ověřit.

Žadatel se zavazuje hodnověrným způsobem prokázat nadačnímu fondu/ jeho pracovníkům způsob použití či přijetí pomoci/daru například poskytnutím fotografických dokumentů apod.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service