ฟรีสัมมนา Overview of International Audit Techniques VDA6.3 VS ISO/TS16949

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13:00 – 16:30 น.
สถานที่: สถาบัน ไทย-เยอรมัน นิคมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี
  This is a required question
  This is a required question

  ที่อยู่บริษัท

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question