แบบสอบถามความพึงพอใจ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
1. เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
ความน่าสนใจในการดำเนินเรื่อง
Clear selection
2. ตัวอักษร และสี
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้การนำเสนอ
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนำเสนอ
สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม
สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม
Clear selection
3. แบบทดสอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน
ความเหมาะสมของจำนวนแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน
ความเหมาะสมของคำถามต่อเนื้อหา
ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน
Clear selection
4.การจัดการบทเรียน
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
การใช้งานของบทเรียน ง่าย และสะดวก
บทเรียนมีความน่าสนใจ
หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy