แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....
กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยคำถาม ดังนี้
ตอนที่ ๑ ปัจจัยพื้นฐานของบุคคล
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. ระดับการศึกษา *
๔. อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms