Kultūras ekosistēmas pakalpojumi - Aptaujas anketa
Ievāktā informācija tiks izmantota, lai uzzinātu vairāk par daudzajiem sabiedrības un vides labumiem, ko sniedz zemju īpašnieki, zemju apsaimniekotāji, kā arī lauku atpūtas aktivitātēs iesaistītie uzņēmēji.

Eiropas Zemju īpašnieku organizācija (European Landowners Organisation - ELO), Eiropas lauksaimnieku apvienība un Eiropas lauksaimniecības kooperatīvu vispārējā konfederācija (Copa-Cogeca), Eiropas Mežu īpašnieku konfederācija (Confederation of European Forest Owners -CEPF), Eiropas medību un aizsardzības federācija (European Federation for Hunting and Conservation -FACE), Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības padome (International Council for Game and Wildlife Conservation - CIC), Eiropas Vēsturisko ēku asociācija (European Historic Houses Association (EHHA)) sadarbojas Eiropas Savienības mērogā, lai noskaidrotu, cik un kādā mērā kultūras ekosistēmas pakalpojumus (KEP) nodrošina zemju un teritoriju apsaimniekotāji un kādā veidā šīs zemes un teritorijas varētu palielināt sniegto KEP apjomu.

Kultūras ekosistēmu pakalpojumi (KEP) ir nemateriālie labumi, ko cilvēki iegūst no ekosistēmām, tādi kā pozitīvas, estētiskas vai atpūtas pieredzes.

Šī aptaujas mērķa grupa ir personas, kuras, apsaimniekojot savu privāto īpašumu, ir iesaistītas KEP nodrošināšanā. 

I daļa. Kultūras pakalpojumu sniegšana (KEP)
1. Lūdzu, atzīmējiet tās dzīvotnes/biotopus/teritorijas, kas atrodas Jūsu apsaimniekotajās zemēs (atzīmēt visus attiecīgos variantus)
Citas (Lūdzu ierakstiet)
Your answer
2. Kādas darbības pašreiz tiek veiktas Jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās?
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
3. Kādas no šim darbībām potenciāli varētu tikt veiktas Jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās?
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
4. Kāda veida infrastruktūra ir pieejama jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās?
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
II daļa. Kultūras ekosistēmas pakalpojumu (KEP) pārvaldība
5. Kādā mērā KEP ir iekļauti/integrēti Jūsu apsaimniekoto zemju/teritoriju ilgtermiņa plānošanā? *
Ja “nedaudz” vai “būtiski”, lūdzu aprakstiet, kuri KEP ir visnozīmīgākie uz jūsu zemes vai teritorijas?
Your answer
6. Vai kāda no aktivitātēm rada šķēršļus vai izaicinājumus Jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās? (piemēram, piekļuve teritorijai, liels apmeklētāju skaits, neatbilstošas stāvvietas, piegružošana, zemes/teritorijas apsaimniekošanas ierobežojumi, u.c.) *
Ja “Jā”, lūdzu aprakstiet situāciju sīkāk.
Your answer
7. Kādas darbības Jūs veicat, lai sekmētu kultūras ekosistēmas pakalpojumus Jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās?
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
III daļa: Finansējums
8. Vai Jums rodas kādi finansiāli ieguvumi (piemēram, ieņēmumi no izmantošanas/ieejas/uzturēšanas maksas, fondu pieejamība) saistībā ar kultūras ekosistēmas pakalpojumiem jūsu apsaimniekotajās zemēs/teritorijās? *
Ja “Jā”, lūdzu raksturojiet aprakstiet, kāda veida ieņēmumus jūs gūstat.
Your answer
9. Vai Jūsu apsaimniekotās zemes/teritorijas varētu sniegt vairāk kultūras ekosistēmu pakalpojumus (KEP) (darbības, kas nodrošina nemateriālus labumus cilvēkiem, tādus kā pozitīvas estētiskas un atpūtas pieredzes), ja jūs saņemtu papildus stimulus (piemēram, finansiālu atbalstu, atpazīstamību vai citu)? *
Ja “jā”, kādus KEP jūsu zemes/teritorijas varētu vairāk sniegt/atbalstīt vairāk (atzīmēt atbilstošo)
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
10. Kā Jums šķiet, vai valsts institūcijas var palīdzēt zemju īpašniekiem/apsaimniekotājiem vairāk sniegt/atbalstīt KEP? *
Ja “Jā”, lūdzu aprakstiet sīkāk.
Your answer
11. Vai sniedzot/atbalstot KEP uz Jūsu zemes/teritorijas rodas kādas izmaksas? *
Ja jā, lūdzu paskaidrojiet, kāda veida izmaksas Jums rodas.
Your answer
IV daļa: Informācija par respondentu
12. Valsts
Citas (lūdzu ierakstiet)
Your answer
13. Vecums *
14. Dzimums *
15. Kuras no šīm teritorijām vislabāk atbilst tam, kur atrodas Jūsu apsaimniekotās zemes/teritorijas? *
16. Kādās aktivitātēs Jūs pats esat iesaistīts? (atzīmējat attiecīgo) *
Required
Citas (lūdzu ierakstiet):
Your answer
Paldies, ka aizpildījāt šo anketu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms