ฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัครก้อนดิน: กิจกรรมทาสีกำแพงสวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง โครงการ Din to Dream
กิจกรรมทาสีกำแพงสวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง มีเป้าหมายที่จะตกแต่งกำแพง ที่อยู่บริเวณด้านข้างสวนทั้งสองฝั่งให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ รวมถึงสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แกนนำและอาสาสมัครภายนอกชุมชน

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม และ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (รับสมัครช่วงละไม่เกิน 10 คน)

ช่วงเช้า
08:30 - 09:15 ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 อธิบายแผนการทำงาน
09:15 - 12:00 ผสมสีและทาสีตามแบบที่กำหนด
(สิ้นสุดกิจกรรมช่วงเช้า - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)

ช่วงบ่าย
12:30 - 13:15 ลงทะเบียน
13:00 - 13:15 อธิบายแผนการทำงาน
13:15 - 16:00 ผสมสีและทาสีตามแบบที่กำหนด
(สิ้นสุดกิจกรรมช่วงบ่าย - รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน)

Link ลงทะเบียนอาสาสมัครก้อนดิน
forms.gle/w3egkBnuQrTUnW9o6
เนื่องจากรับสมัครช่วงละไม่เกิน 10 คน จะมีการโทรติดต่อตามลำดับที่สมัคร เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง
maps.app.goo.gl/sUZSAz3izxcKiRPH7

Q: โครงการนี้คือโครงการอะไร?
A: โครงการพัฒนาสวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง (Din to Dream) โดยกลุ่มก้อนดิน ภายใต้หัวข้อโครงการตลาดประกอบฝัน

Q: โครงการนี้ทำอะไรบ้าง เพื่ออะไร?
A: ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสวนเกษตรชุมชนวัดโพธิ์เรียง ให้เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคในชุมชน อย่างยั่งยืน ทั่วถึงและไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมกับการสร้างความตระหนักรู้ในการรับประทานพืชเกษตรอินทรีย์

Q: โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก?
A: โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), Why I Why Foundation, ชุมชนวัดโพธิ์เรียง, ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สำนักเกษตร พื้นที่ 3, ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) , กลุ่มเยาวชนบางกอกนี้ดีจัง และอาสาสมัครก้อนดิน

ติดตาม/สอบถาม: กลุ่มก้อนดิน
facebook.com/DinToDream
instagram.com/din_to_dream
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy