Az iskolai nyelvoktatás következő 10 éve
Tisztelt Középiskolai Nyelvtanárok!

A Nemzeti Pedagógus Kar Idegen nyelvi tagozata és a Nyelvtudásért Egyesület közös felmérése arra keres választ, hogy mit gondolnak a középiskolai nyelvtanárok
1) a 2020-ban életbe lépő felvételi követelményváltozásról,
2) a 2019-től a nyelvkönyv-választékot is leszűkítő tankönyvszabályozásról, illetve
3) a 2x2 hetes, középiskolásoknak tervezett külföldi nyelvi képzési programról.

Az új intézkedésekkel kapcsolatos helyzetkép kialakításában fontos szerepet kell, hogy kapjon a nyelvtanárok véleménye, ezért kérjük, segítsék munkánkat a lenti kérdések 2019. május 18-ig történő megválaszolásával!

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, a kitöltők között 15 értékes tanári könyvcsomagot és 5 konferenciabelépőt sorsolunk ki. Az eredményeket az NPK és az Egyesület közös, május 29-i konferenciáján ismertetjük és a döntéshozókhoz is eljuttatjuk.

Köszönettel:

Nemzeti Pedagógus Kar Idegen nyelvi tagozata és a Nyelvtudásért Egyesület

A kérdőív első részében kérjük, jelölje be, hogy Ön mennyire ért egyet a felsorolt állításokkal.
I. Mennyire ért egyet a 2020-ban életbe lépő, sikeres B2 szintű nyelvvizsgát vagy emelt szintű érettségit megkövetelő felvételi követelmény bevezetésével kapcsolatos állításokkal? *
Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Részben egyetértek, részben nem
Inkább egyetértek
Teljesen egyetértek
A sikeres B2 vizsga érdekében semmit sem kell változtatnom a jelenlegi gyakorlatomon.
A sikeres B2 vizsga érdekében központilag biztosított szakmai támogatásra lenne szükségem.
A 2020-ban érettségiző évfolyam nálunk a korábbi évekhez hasonló felvételi arányt fog tudni elérni.
A követelmény csökkenti az esélyegyenlőséget.
Én mint nyelvtanár felkészültem arra, hogy diákjaim elérhessék ezt a célt.
A sikeres B2 vizsga érdekében az iskolámnak semmit sem kellene változtatnia a jelenlegi nyelvoktatási gyakorlatán.
A középiskola elején már eldől, hogy egy diák sikeres nyelvi vizsgát tud-e tenni.
A sikeres B2 vizsga érdekében növelni kellene a heti nyelvórák számát.
Az iskolám nem készült fel arra, hogy már a 2020-ban érettségizőink is teljesíteni tudják a feltételt.
Hasznosnak találom a követelményt a diákok nyelvtanulása szempontjából.
A sikeres B2 vizsga érdekében központi segítségre lenne szüksége az iskolámnak.
A 11. évfolyam környékén dől el, hogy egy diák tud-e sikeres nyelvi vizsgát tenni.
A sikeres B2 szintű vizsga teljesítése érdekében az iskolámnak tanórai kereten kívüli emelt szintű érettségire felkészítő kurzust kellene indítania.
A sikeres B2 szintű vizsga teljesítése érdekében az iskolámnak tanórai kereten kívüli nyelvvizsga felkészítő kurzust kellene indítania.
II. Mennyire ért egyet a 2019-től nyelvenként két kurzuskönyre szűkülő tankönyvjegyzékkel kapcsolatos állításokkal? *
Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Részben egyetértek, részben nem
Inkább egyetértek
Teljesen egyetértek
Szeretném az eddig használt tankönyvekkel folytatni a munkát.
A tanulók szempontjából összességében hasznosnak találom az intézkedést.
Úgy érzem, a szűkebb listával is jól elboldogulok.
Az intézkedés leegyszerűsíti az órákra történő felkészülést.
A nyelvtanárok szempontjából összességében hasznosnak találom az intézkedést.
A szakmai fejlődésemhez szükséges többféle tankönyvet kipróbálni.
Az intézkedés csökkenti a diákok nyelvtudása közti különbséget.
Az intézkedés korlátozza a tanári szabadságomat.
Nyelvtanításom minőségének fenntartásában fontos, hogy a jövőben is tudjam használni az eddig használt tankönyvekre kidolgozott segédanyagaimat.
A tankönyvjegyzéken jelenleg elérhető kurzuskönyvek megfelelő minőségűek a munkámhoz.
A többszöri tankönyvváltás csökkenti a nyelvtanítás eredményességét.
Az új tankönyvekre történő átállás nagy megterhelést jelent nekem.
Nem tartom meghatározónak a tankönyveket a tanítás eredményességében.
Az eddigi rendszert megfelelőnek láttam.
Fontos, hogy a nyelvi tankönyveket anyanyelvűek írják.
Folyamatosan figyelemmel kísérem a tankönyvjegyzék változásait.
III. Mennyire ért egyet a következő, a 2x2 hetes, középiskolásoknak tervezett külföldi nyelvi képzési programmal kapcsolatos állításokkal? *
Egyáltalán nem értek egyet
Inkább nem értek egyet
Részben egyetértek, részben nem
Inkább egyetértek
Teljesen egyetértek
Összességében hasznosnak tartom a középiskolás diákok nyelvtudása szempontjából.
Szívesen fogok pályázni a diákok kéthetes célországbéli tartózkodásának megszervezésére.
A célországban töltött kéthetes tanfolyamok 2000 Euró/fő várható költségét nem gondolom arányosnak a tanulók nyelvi fejlődésének várható mértékével.
Az erre szánt állami támogatást inkább anyanyelvi tanárok foglalkoztatására kellene fordítani.
Csak a kiemelkedően teljesítő nyelvtanulókat kellene két hétre külföldre küldeni.
Attól tartok, a diákok célországbéli tartózkodása egyfajta osztálykirándulás lesz, amelynek során nem fogják a célnyelvet használni.
A kiutazást hasznosnak tartom a középiskolás diákok nyelvtanulási motivációja szempontjából.
Csak azokat a tanulókat kellene két hétre külföldre küldeni, akiknek szükségük lesz a B2 szintű nyelvtudás igazolására a felvételihez.
A kétszer kéthetes célországbéli tartózkodásra szánt állami támogatást erre a célra kell fordítani, mivel ez jelentősen fejleszti majd a diákok nyelvtudását.
A kiutazás nagyban hozzájárul majd a 2020-tól érvényes követelmény teljesítéséhez.
A kétszer kéthetes célországbéli tartózkodásra szánt állami támogatást inkább a hazai nyelvoktatás fejlesztésére kellene fordítani.
Csak a hátrányos családi háttérrel rendelkező tanulókat kellene két hétre külföldre küldeni.
Aggaszt az a felelősség, amelyet a diákok kéthetes célországbéli tartózkodásának a megszervezése jelent.
Iskolám elég információval rendelkezik a programról.
A következő kérdésekre kérjük, saját szavaival adjon rövid, célratörő választ.
IV. Milyen legfőbb változtatást eszközölt az Ön intézménye ahhoz, hogy diákjaik teljesíteni tudják a B2 szintű nyelvi követelményt? *
Your answer
V. Milyen legfőbb változtatást eszközölt Ön, mint nyelvtanár ahhoz, hogy diákjai teljesíteni tudják a B2 szintű nyelvi követelményt? *
Your answer
VI. Milyen pozitív hozadéka lehet Ön szerint a 2020-as intézkedésnek? *
Your answer
VII. Milyen negatív hozadéka lehet Ön szerint a 2020-as intézkedésnek? *
Your answer
VIII. Milyen legfőbb előnyét látja a nyelvenként mindössze két kurzuskönyv választhatóságának? *
Your answer
IX. Milyen legfőbb hátrányát látja a nyelvenként mindössze két kurzuskönyv választhatóságának? *
Your answer
X. Milyen legfőbb előnyét látja a középiskolások kéthetes külföldi nyelvtanfolyamának? *
Your answer
XI. Milyen legfőbb hátrányát látja a középiskolások kéthetes külföldi nyelvtanfolyamának? *
Your answer
XII. Ön mire költené a kétszer kéthetes célországbéli tartózkodásra szánt állami támogatást annak érdekében, hogy a diákok nyelvtudása fejlődjön? *
Your answer
XIII. Intézményében hogyan kezelték most tavasszal a leszűkült tankönyjegyzék okozta változásokat? *
Your answer
Kérjük, a következőkben jelölje meg az Önre vagy intézményére leginkább igaz választ!
XIV. Hány éves? *
XV. Milyen élő idegen nyelveket tanít? *
XVI. Milyen típusú középiskolában tanít? *
XVII. Milyen településen tanít? *
XVIII. Van-e az Ön iskolájában emelt szintű nyelvi érettségire felkészítés? *
XIX. Van-e az Ön iskolájában középfokú nyelvvizsgára felkészítés? *
XX. Ön készít-e fel emelt szintű nyelvi érettségire tanulókat? *
XXI. Ön készít-e fel középfokú nyelvvizsgára tanulókat? *
XXII. Az Ön iskolájában a mostani 12. évfolyamosok megközelítőleg hány százaléka rendelkezik majd középfokú nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel a tanév végére? *
XXIII. Tett-e az Ön intézménye külön intézkedést a jelenleg 10-11. évfolyamosokra vonatkozóan, hogy teljesíteni tudják a 2020-as nyelvi követelményt? *
Amennyiben szeretne részt venni a kérdőív kitöltői számára szervezett ajándéksorsoláson, kérjük, adja meg email címét (nem kötelező). Az email címeket a válaszoktól elkülönítve kezeljük és kizárólag az ajándéksorosolás céljára használjuk fel.
Your answer
Köszönjük segítségét!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service